Vreoca 59
71210 Ilidža, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Radnim danima
08:00 - 16:00
+ 387 (0) 33 761 515
info@duljevic.com
SARAJEVO
 PANORAMA SOLE
BJELAŠNICA
APARTMANSKA ZGRADA "SREBRNA LISICA"
SARAJEVO
HOTEL "PRESIDENT"
HOTEL "BOSNA"
SARAJEVO
SARAJEVO
VILLAS AND CAMP "OAZA"
HOTEL "EUROPE"
SARAJEVO
STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT "BREKA"
SARAJEVO
STAMBENI OBJEKAT "KURTANOVIĆ"
SARAJEVO
SARAJEVO
STAMBENI KOMPLEKS "TALAS"
PANORAMA SOLE
SARAJEVO
VILLAS AND CAMP "OAZA"
SARAJEVO
STAMBENI OBJEKAT "KURTANOVIĆ"
SARAJEVO
SARAJEVO
PANORAMA SOLE
SARAJEVO
HOTEL "EUROPE"
SARAJEVO
JAVNA GARAŽA KOŠEVSKO BRDO
BJELAŠNICA
APARTMANI ZA ODMOR EGW
STAMBENI OBJEKAT VREOCA
SARAJEVO

Kompanija "Duljević" svojim investitorima nudi usluge projektovanja i izgradnje, od najmanjih do najzahtjevnijih – mega projekata, usluge zajedničkih ulaganja i sufinansiranja sistemom „ključ u ruke“.

Pogledajte referenc listu

ZAŠTO IZABRATI NAS?

MISIJA

VIZIJA

CILJEVI

OGLASI

Prednosti Kompanije “Duljević”:

-korektan partnerski odnos,
-višedecenijsko iskustvo,
-potpuna primjena standarda i propisa iz oblasti građevinarstva,
-dobra priprema i organizacija radova,
-brzina izvođenja radova,
-kvalitetna kvalifikaciona struktura,
-kvalitetne usluge izvođenja i ugradnje najsavremenijih građevinskih materijala,
-poštivanje propisa zaštite na radu,
-visok stepen učešća moderne mehanizacije i opreme.

MISIJA

Misija Misija Kompanije „Duljević“ d.o.o. u Sarajevu daje odgovor zašto je, od izuzetnog značaja, prisustvo jedne visoko organizovane građevinske Kompanije, koja ima jasno definisane ciljeve, koja ostvaruje izuzetan kvalitet bez kompromisa i, time podstiče razvoj građevinske djelatnosti uopšte, podizanje sistema vrijednosti i njegovoj održivosti u dužem vremenskom periodu. Unutrašnja misija Kompanije „Duljević“ u Sarajevu je: stvaranje stručnjaka nove generacije i nastojanje da kvalitetno znanje i stručnost učini dostupnim, kontinuirano ulaganje u profesionalno usavršavanje, unapređivanje znanja i edukaciju saradnika, dizajniranje širokog spektra mogućnosti za usvajanje znanja, razvoj vještina i izgradnju novih stavova kroz internu edukaciju svih članova Kompanije, kao i finansiranje daljih studija svojih saradnika, nagrađivanje rada i zalaganja najboljih i najzaslužnijih uposlenika Kompanije. Spoljna misija Kompanije „Duljević“ u Sarajevu je: naučno – tehnička i stručna saradnja sa sličnim i drugim Kompanijama u BiH i inostranstvu, uspostavljanje čvrstih veza sa međunarodnim centrima u cilju dobijanja, izrade i implementacije razvojnih programa i projekata, organizovanje javnih tribina, stručnih skupova, akcija solidarnosti i kontiniurane edukacije svojih saradnika.

VIZIJA

Vizija Kompanije „Duljević“ u Sarajevu objašnjava kakvu građevinsku Kompaniju u regionu želimo u budućnosti. Osnovne smjernice razvoja ove Kompanije, zacrtane u viziji, u sebi sadrži sljedeće:
1) Kompanija „Duljević“ teži da preraste u eminentnu građevinsku kompaniju regionalnog, nacionalnog i međunarodnog značaja, sa jasnim ciljevima razvoja, načina poslovanja, zadržavanja nivoa kvaliteta usluga, primjenom najnovijih tehnologija i dostignuća iz oblasti građevinarstva i stalnim uključivanjem svojih članova u rješavanje aktuelnih pitanja iz oblasti građevinarstva u regionu i državi,
2) Kompanija „Duljević“ teži da obezbjedi dinamično vođstvo u građevinskoj djelatnosti, podršku i zalaganje za sve svoje članove, a u cilju osavremenjivanja rada, radnog procesa i pravovremenog prilagođavanja na sve zahtjeve modernog tržišta iz oblasti građevinarstva.

CILJEVI

Kompanija „Duljević“ se opredijelila za jedan savremeni pristup rukovođenja građevinskom kompanijom. U osnovi tog pristupa su navedeni sljedeći ciljevi naučnog i stručnog usavršavanja procesa rada, koje Kompanija „Duljević“ treba da dostigne i održi:
- Prenos vrhunskih znanja na svoje uposlenike iz svih oblasti građevinske djelatnosti,
- Osposobljavanje svojih uposlenika za samostalno rješavanje problema primjenom stečenog znanja i vještina,
- Osposobljavanje svojih uposlenika za liderstvo u profesiji sa jedne, i timski rad sa druge strane,
- Stvaranje sposobnosti kod svojih uposlenika za rad u interdisciplinarnim projektima korištenjem transdisciplinarnih kompetencija u građevinskoj profesiji,
- Podsticanje kritičkog razmišljanja kod svojih uposlenika, kroz razumijevanje naučnih metoda i elemenata logike, a u svrhu analize i argumentovanog prosuđivanja,
- Ugrađivanje, kod svojih uposlenika, kodeksa razumijevanja i uvažavanja razlika sa visokim nivoima interakcija i timskog rada,
- Izgradnja spremnosti za donošenje odluka i uspostavljanje prioriteta što direktno olakšava prohodnost stečenih znanja i vještina na političkom, društvenom, naučnom, stručnom i kulturnom planu,
- Etičko razmišljanje i razvoj sistema vrijednosti kao pojedinačna i kolektivna obaveza svih uposlenika u Kompaniji.