Osnivanje kompanije

Historijat

Kao što je poznato građevinarima, kako Evrope, tako i cijelog svijeta, 70-ih i 80-ih godina jugoslovenska operativa je, na polju građevinarstva, bila izuzetno poznata i priznata. Vodeću ulogu u pomenutoj operativi imali su građevinari sa prostora sadašnje Bosne i Hercegovine, koji su se dokazali svojim radom, stručnošću i umijećem izvođenja najzahtjevnijih objekata širom svijeta.

Kompanija „Duljević“ d.o.o. iz Sarajeva je osnovana još 1989. godine, pod drugim nazivom, kada prvi put nastupa u oblasti građevinarstva. Prvih godina njena aktivnost ogleda se u izvođenju manjih građevinskih radova na širem području bivše Jugoslavije.
U toku raspada Jugoslavije, ratnih dejstava  i agresije na Bosnu i Hercegovinu, dijelovi renomirane jugoslovenske operative su se rasuli po Evropi i svijetu. U toj situaciji se našla i Kompanija “Duljević”, koja je bila dio svjetski poznate i priznate jugoslovenske operative.

Početkom 1992. godine, Kompanija građevinsku djelatnost prebacuje van, u Njemačku, gdje, u manjem obimu, kao kooperant, radi na objektima u Leipzig-u, Dresden-u, Brauenschweig-u i Hildesheim-u. Iz tog perioda, uposlenici ove Kompanije i saradnici su donijeli niz priznanja od stranog investitora za kvalitetno obavljene poslove.


Po okončanju ratnih dejstava i potpisivanju mirovnog sporazuma, početkom 2000. godine, Kompanija prestaje da posluje na prostorima Njemačke. Svi dijelovi Kompanije se sintetizuju u jednu cjelinu – građevinsku Kompaniju “Duljević”, koja sve svoje kapacitete povlači sa prostora Njemačke i locira na prostore Bosne i Hercegovine.


U poslijeratnom periodu, Kompanija “Duljević” je odigrala značajnu ulogu u obnovi i rekonstrukciji objekata na prostorima Bosne i Hercegovine.

Registracija Kompanije

19. marta 2001. godine izvršena je registracija Kompanije “Duljević” za izvođenje radova u građevinarstvu, pod nazivom “Duljević” d.o.o. Sarajevo. Od tada, u oblasti visokogradnje na prostorima BiH, a posebno u Kantonu Sarajevo, Kompanija „Duljević“ pravi značajne iskorake u radu, čime dobiva lidersku poziciju i postaje nezaobilazna u oblasti građevinarstva.

Prvi period prisustva na ovim prostorima ogleda se u projektovanju i izvođenju manjih objekata za pravna i fizička lica. Kvalitetom izvođenja radova i dinamikom poslovanja, koja se zasniva na normama evropskih standarda, Kompanija „Duljević“ d.o.o. je, za relativno kratko vrijeme, stekla ugled na ovim prostorima, što joj obezbjeđuje da od 2004. godine ravnopravno učestvuje na tenderima i uspješno parira, u to vrijeme, mnogo većim i poznatijim kompanijama.

U toku dosadašnjeg rada, Kompanija “Duljević” je uspjela oko sebe okupiti brojne svjetski priznate i poznate proizvođače građevinskog materijala i opreme, sa kojima je potpisala ekskluzivni ugovor o posebnoj saradnji i uslovima, što garantuje odličan kvalitet, vrijeme isporuke i adekvatne garancije. Neki od pomenutih proizvođača su: “Röfix“, “Baumit”, “Sto”, “Bramac“, “Tondach”, “Velux“, “Nexe”, “Winerberger“, “Schiedel” i ostali.

Priznanja i nagrade

Kompanija “Duljević” je redovni učesnik na državnim i međunarodnim Olimpijadama krovopokrivača.
Sa brojnih Olimpijada na kojima je učestvovala, izdvajaju se:

  • Olimpijada krovopokrivača BiH  2005. godine, u kategoriji objekat javne namjene – novogradnja kada je osvojila I mjesto
  • Prvenstvo krovopokrivača BiH 2007. godine, u kategoriji objekat javne namjene – sanacija, kada je osvojila II mjesto.

Ostale aktivnosti

Pored izvođenja građevinskih i zanatskih radova, Kompanija „Duljević“ d.o.o. iz Sarajeva, za svoje potrebe i potrebe investitora, izrađuje tehničku dokumentaciju za izvođenje objekata.

Sve naprijed navedeno, obezbijedilo je uslove da Kompanija potencijalnom investitoru može ponuditi usluge projektovanja i izgradnje, od najmanjih do najzahtjevnijih – mega projekata, usluge zajedničkih ulaganja i sufinansiranja sistemom „ključ u ruke“, što se, do sada, pokazalo vrlo uspješnim.

Način poslovanja i prednosti

Sve do sada navedeno, a i realizovano na dosadašnjim projektima, svrstava Kompaniju “Duljević” među najbolje građevinske kompanije na ovim prostorima. Način poslovanja predstavlja, istovremeno, prednosti Kompanije “Duljević”:

  • korektan partnerski odnos,
  • potpuna primjena standarda i propisa iz oblasti građevinarstva,
  • dobra priprema i organizacija radova,
  • kvalitetna kvalifikaciona struktura,
  • kvalitetne usluge izvođenja i ugradnje najsavremenijih građevinskih materijala,
  • brzina izvođenja radova,
  • visok stepen učešća mehanizacije i opreme.