Duljević darovao Općini Ilidža izradu projektne dokumentacije tribine sa pratećim sadržajima u „Sportskom centru Hrasnica“

Published by Meliha on

Obzirom da je u toku 23-a godina uspješnog poslovanja naše kompanije sa sjedištem na Ilidži, ponosni smo što smo imali priliku dati doprinos projektu naše matične Općine.

Razvoj saradnje Općine sa privrednicima je od izuzetnog značaja, a sama Općina Ilidža pokazala se kroz protekli period pogodnom za razvijanje biznisa.

S tim u vezi, naša kompanija je prepoznala trenutak za unapređenje te saradnje, kao i projekat koji je zavrijedio našu podršku, u ovom slučaju izrada Idejnog i Glavnog projekta tribine sa pratećim sadržajima u“ Sportskom centru Hrasnica“ .

Nadamo se da će ovaj vid podrške lokalnoj zajednici u narednom periodu postati praksa našeg djelovanja ali i da će drugim kompanijama poslužiti kao primjer saradnje Općine i njenih privrednih subjekata.

Categories: Novosti