Misija, vizija i ciljevi razvoja

Kompanija „Duljević“ d.o.o. Sarajevo registrovana je pod ovim nazivom 19. marta 2001. godine kao građevinska Kompanija na području Bosne i Hercegovine, sa ciljem da se svojim radom, poštovanjem rokova i kvalitetom dokaže na polju građevinarstva i projektovanja, da se plasira u sam vrh građevinske djelatnosti i podstakne konkurenciju, da doprinese ravnomjernijem razvoju i dostizanju određenog nivoa kvaliteta u građevinarskoj djelatnosti uopće, većoj produktivnosti mladih diplomiranih inženjera, inženjera, tehničara i zanatlija, koji su dio tima Kompanije. Model organizacione strukture Kompanije „Duljević“ je usklađen sa zahtjevima zapadnoevropskih standarda tako da pruža mogućnost stvaranja, uvijek novih i savremenih profila visoko-obučenih stručnjaka značajnih za djelovanje na ovom polju, ali i konkurentnih na tržištu, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Mi imamo jasan cilj. Naša misija je da ono što radimo, radimo najbolje! Tim naše Kompanije čini dugogodišnja ekipa koja zajedničkim snagama već dugi niz godina pravi izvrsne rezultate. Uvjereni smo da je od izuzetnog značaja prisustvo jedne visoko organizirane građevinske Kompanije, koja ima jasno definirane ciljeve, koja ostvaruje izuzetan kvalitet bez kompromisa i, time podstiče razvoj građevinske djelatnosti te podiže sistem vrijednosti.

Unutrašnja misija Kompanije „Duljević“ u Sarajevu je:
stvaranje stručnjaka nove generacije i nastojanje da kvalitetno znanje i stručnost učini dostupnim,
 • kontinuirano ulaganje u profesionalno usavršavanje, unapređivanje znanja i edukaciju saradnika,
 • dizajniranje širokog spektra mogućnosti za usvajanje znanja, razvoj vještina i izgradnju novih stavova kroz internu edukaciju svih članova Kompanije, kao i finansiranje daljih studija svojih saradnika,
 • nagrađivanje rada i zalaganja najboljih i najzaslužnijih uposlenika Kompanije.
Spoljna misija Kompanije „Duljević“ u Sarajevu je:
 • naučno – tehnička i stručna saradnja sa sličnim i drugim Kompanijama u BiH i inostranstvu,
 • uspostavljanje čvrstih veza sa međunarodnim centrima u cilju dobijanja, izrade i implementacije razvojnih programa i projekata,
 • organizovanje javnih tribina, stručnih skupova, akcija solidarnosti i kontiniurane edukacije svojih saradnika.
Vizija Kompanije „Duljević“ u Sarajevu objašnjava kakvu građevinsku Kompaniju u regionu želimo u budućnosti. Osnovne smjernice razvoja ove Kompanije, zacrtane u viziji, u sebi sadrži sljedeće:
 • Kompanija „Duljević“ teži da preraste u eminentnu građevinsku kompaniju regionalnog, nacionalnog i međunarodnog značaja, sa jasnim ciljevima razvoja, načina poslovanja, zadržavanja nivoa kvaliteta usluga, primjenom najnovijih tehnologija i dostignuća iz oblasti građevinarstva i stalnim uključivanjem svojih članova u rješavanje aktuelnih pitanja iz oblasti građevinarstva u regionu i državi,
 • Kompanija „Duljević“ teži da obezbijedi dinamično vodstvo u građevinskoj djelatnosti, podršku i zalaganje za sve svoje članove, a u cilju osuvremenjivanja rada, radnog procesa i pravovremenog prilagođavanja na sve zahtjeve modernog tržišta iz oblasti građevinarstva.
Ciljevi razvoja Kompanija „Duljević“ se opredijelila za jedan savremeni pristup rukovođenja građevinskom kompanijom. U osnovi tog pristupa su navedeni sljedeći ciljevi naučnog i stručnog usavršavanja procesa rada, koje Kompanija „Duljević“ treba da dostigne i održi:
 1. Prenos vrhunskih znanja na svoje uposlenike iz svih oblasti građevinske djelatnosti,
 2. Osposobljavanje svojih uposlenika za samostalno rješavanje problema primjenom stečenog znanja i vještina,
 3. Osposobljavanje svojih uposlenika za liderstvo u profesiji sa jedne, i timski rad sa druge strane,
 4. Stvaranje sposobnosti kod svojih uposlenika za rad u interdisciplinarnim projektima korištenjem transdisciplinarnih kompetencija u građevinskoj profesiji,
 5. Podsticanje kritičkog razmišljanja kod svojih uposlenika, kroz razumijevanje naučnih metoda i elemenata logike, a u svrhu analize i argumentovanog prosuđivanja,
 6. Ugrađivanje, kod svojih uposlenika, kodeksa razumijevanja i uvažavanja razlika sa visokim nivoima interakcija i timskog rada,
 7. Izgradnja spremnosti za donošenje odluka i uspostavljanje prioriteta što direktno olakšava prohodnost stečenih znanja i vještina na političkom, društvenom, naučnom, stručnom i kulturnom planu,
 8. Etičko razmišljanje i razvoj sistema vrijednosti kao pojedinačna i kolektivna obaveza svih uposlenika u Kompaniji.