Projektovanje

Baveći se aktivno izvođenjem građevinskih i građevinsko zanatskih radova, a zatim i investiranjem u stambene i stambeno-poslovne objekate za tržiste, kompaniji “Duljević” se nametnula potreba za formiranjem sopstvenog projektnog biroa, koji je nedugo iza toga prerastao u Studio.

Studio okuplja tim mladih i kreativnih arhitekata i inžinjera građevine, koji svojim idejama i poznavanjem savremenih programa pružaju punu tehničku logistiku građevinskoj operativi kompanije “Duljević”.

Osim toga, stručni kadar našeg studija Investitorima objekata na kojim je naša građevinska operativa angažirana pruža brojne stručne savjetodavne usluge, svoja znanja usmjerava u iznalaženju najboljih rješenja za svaki pojedini projekat i sudjeluje u rješavanju brojnih detalja i dilema koje se tokom izgradnje neminovno javljaju.

Na polju projektovanja, stručni tim ima ključnu ulogu u razradi i definiranju koncepta objekata čiji je investitor kompanija “Duljević”, a samim tim dobija zasluge za uspješnu realizaciju brojnih projekata naše kompanije. Projektovanje i ostale vezane usluge, vršimo i za ostale investitore.

Sve naše ideje i projekti, od početnih skica do glavnih projekata, izvedbenih nacrta i realističnih 3D vizualizacija, nastaju u našem studiju u Sarajevu. Svakom projektu pristupamo s punim angažmanom i individualnim pristupom koji svaki klijent zaslužuje.

Studio Duljević pruža usluge izrade kompletne projektne dokumentacije, izradu idejnih i glavnih projekata, projekata enterijera i izvedenog stanja sa svim fazama.

Osim toga, nudimo i usluge 3D predstavljanja objekata, vizualizacije i animacije visokog kvaliteta.

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva naše firme kao izvođača, trudimo se da se naši projekti ogledaju u jednostavnoj i brzoj izvedbi, uz primjenu najkvalitetnijih materijala kao i uz racionalizaciju troškova.

Jedna od naših prednosti je korištenje BIM softverskih paketa što garantuje stabilnu i arhitektonski inovativnu konstrukciju, te omogućava digitalizaciju prostora i efikasnu prezentaciju projekata.

Kompanija potencijalnom investitoru može ponuditi usluge izrade:

  • Idejnih projekta;
  • Glavnih projekata;
  • Izvedbenih projekata;
  • Projekata enterijera;
  • Legalizacije objekata;
  • Etažiranja objekata;
  • Arhitektonske vizualizacije;
  • Izrade reklamne grafike (katalozi za prodaju nekretnina i sl.).