Završena AB konstrukcija na SPO Čobanija

Radovi na armirano-betonskoj konstrukciji stambeno-poslovnog objekta u ulici Čobanija uspješno privedeni kraju. Zadana i ugovorena dinamika je ispoštovana u svakom smislu. Trenutno se izvode radovi zidanja vanjskih i unutaršnjih zidova, a paralelno sa tim izvode se i svi ostali zanatski

Izvođenje građevinskih radova na Čobaniji

Izvođenje građevinskih radova na stambeno–poslovnom objektu u ulici Čobanija u Sarajevu, započetih u septembru 2019. godine,
odvija se u skladu sa predviđenom dinamikom. 

Trenutno je u toku izvođenje armirano-betonskih radova na osnovi drugog sprata ovog objekta.

Kao i na svakom …

Izgradnja novog stambeno-poslovnog objekta u ul. Čobanija

Našoj kompaniji povjereno je izvođenje građevinskih radova na stambeno-poslovnom objektu u ulici Čobanija, Opština Centar, u Sarajevu.

Ranije je potpisan Ugovor o izvođenju građevinskih radova na rekonstrukciji, dogradnji, nadogradnji i novoj izgradnji predmetnog objekta, spratnosti: podzemne etaže + prizemlje + …