Novosti

Posjeta poslovnoj jedinici u Njemačkoj

Sredinom mjeseca augusta u Njemačkoj je organizovano druženje uposlenika Kompanije “DULJEVIĆ”, tačnije, uposlenika matične Kompanije i uposlenika poslovne jedinice u Njemačkoj.

Ovom bitnom događaju za sve članove tima kompanije “DULJEVIĆ” prisustvovao je direktor matične Kompanije i osnivač Kompanije, gosp. Hako …