Rekonstrukcija i dogradnja objekta – Hotel O3 na Igmanu

U toku su radovi na rekonstrukciji i dogradnji objekta “Hotel O3” na lokalitetu Veliko Polje – Igman. Trenutno se izvode armirano-betonski radovi na konstrukciji dograđenog dijela. Radovi teku prema unaprijed predviđenoj dimanici. Naručilac radova je firma H.M.I. Inžinjerning d.o.o. Sarajevo. …