Vreoca 59
71210 Ilidža, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Radnim danima
08:00 - 16:00
+ 387 (0) 33 761 515
info@duljevic.com

Rekonstrukcija i dogradnja objekta – Hotel O3 na Igmanu

U toku su radovi na rekonstrukciji i dogradnji objekta “Hotel O3” na lokalitetu Veliko Polje – Igman. Trenutno se izvode armirano-betonski radovi na konstrukciji dograđenog dijela. Radovi teku prema unaprijed predviđenoj dimanici. Naručilac radova je firma H.M.I. Inžinjerning d.o.o. Sarajevo.