Vreoca 59
71210 Ilidža, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Radnim danima
08:00 - 16:00
+ 387 (0) 33 761 515
info@duljevic.com

„Duljević“ – Još jedan prelijep projekat na olimpijskoj Bjelašnici

Ovih dana je započela izgradnja „Dječijeg odmarlišta“ na Bjelašnici prema projektnoj dokumentaciji „HMD Architects “ d.o.o. čiji je Investitor „Govza“ d.o.o., a Izvođač radova naša kompanija „Duljević“.

Odmah po potpisu Ugovora  o izvođenju, završetku zemljanih radova i uvođenja u posao, naša kompanija je pristupila mobilizaciji gradilišta i izradi dinamičkog  plana izvođenja čija je realizacija u toku.

Na samoj lokaciji gradnje se već može vidjeti kvalitetna gradilišna ograda, gradilišna tabla i dobra organizacija izvođenja.  A naši vrijedni i uniformisani graditelji uveliko završavaju  temeljnu i armiranobetosnku konstrukciju objekta.

O nastavku  gradnje i prodaji ovih apartmana ćemo Vas naknadno informisati.

 

Još jedan prelijep projekat na olimpijskoj Bjelašanici

Još jedan prelijep projekat na olimpijskoj Bjelašanici

Još jedan prelijep projekat na olimpijskoj Bjelašanici

Još jedan prelijep projekat na olimpijskoj Bjelašanici

Još jedan prelijep projekat na olimpijskoj Bjelašanici

Još jedan prelijep projekat na olimpijskoj Bjelašanici

Još jedan prelijep projekat na olimpijskoj Bjelašanici

Još jedan prelijep projekat na olimpijskoj Bjelašanici

Još jedan prelijep projekat na olimpijskoj Bjelašanici

Još jedan prelijep projekat na olimpijskoj Bjelašanici

Još jedan prelijep projekat na olimpijskoj Bjelašanici

Još jedan prelijep projekat na olimpijskoj Bjelašanici