Vreoca 59
71210 Ilidža, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Radnim danima
08:00 - 16:00
+ 387 (0) 33 761 515
info@duljevic.com

„Duljević“ – Izgradnja stambenog objekta – Zukančić

Našoj kompaniji povjereno je izvođenje građevinskih radova na stambenom objektu – Zukančić u Briješćanskoj ulici u Sarajevu.

Ovih dana je potpisan Ugovor o izvođenju građevinskih radova na stambenom objektu u Briješćanskoj ulici u sarajevskom naselju Stup.  Nakon potpisivanja Ugovora o izvođenju uklonjeni su postojeći objekti, formirano je gradilište i izvršeni su zemljani radovi na predmetnoj lokaciji, nakon čega su vrijedni graditelji naše kompanije započeli sa izvođenjem armiranobetonske  konstrukcije i hidroizolaterskih radova u suterenu.

Predviđeni rok za izvođenje ovih radova je 140 dana. Stambene jedinice unutar ovog objekta namjenjene su za tržište, a kako izgleda ovaj objekat možete vidjeti na priloženim fotografijama.

Investitor ovih radova je firma “S.A.Z. 1” d.o.o. Sarajevo, a  projektnu dokumentaciju za ovaj objekat izradio je “Arhitektonski Studio Zakomac” d.o.o. Sarajevo.

 

You may also like
Zahvalnica
„Duljević“ – Još jedno priznanje
„Duljević“ – Tradicionalni iftar
„Duljević“ – Edukacija studenata u saradnji sa Građevinskim fakultetom u Sarajevu
Hotel Bosna
„Duljević“ – Hotel Bosna