Vreoca 59
71210 Ilidža, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Radnim danima
08:00 - 16:00
+ 387 (0) 33 761 515
info@duljevic.com

„Duljević“ – Edukacija studenata u saradnji sa Građevinskim fakultetom u Sarajevu

Kompanija „Duljević“ je i ove godine primila na stručnu prasku šest studenata završne godine Građevinskog fakulteta u Sarajevu.

Kao i prošlih godina građevinska kompanija „Duljević“ je i ove godine u saradnji sa Građevinskim fakultetom u Sarajevu pružila podršku u obavljanju stručne praske navedenog fukulteta. Stručnu praksu u našoj kompaniji, shodno „Uputama za obavljanje stručne prakse“ ove godine će obaviti šest studenata koji su kompaniju za obavljanje stručne prakse, izabrali kompaniju „Duljević“ d.o.o. Sarajevo. Studneti će stručnu praksu obavljati u vrijeme radnog vremena naše kompanije pridržavajući se svih pravila i propisa koji važe za naše uposlenike.

Studenti će imati priliku tokom prakse upoznati se sa referenc listom, metodologijom rada i do sada stečenim iskustvom naše kompanije. U sklopu ove obuke predviđeno je i nekoliko obilazaka naših gradilišta kao i predavanja na temu Organizacija građenja koje će se obaviti sa kopetentnim osobama iz našeg menadžmenta.

 

You may also like
„Duljević“ – Izgradnja stambenog objekta – Zukančić
Zahvalnica
„Duljević“ – Još jedno priznanje
„Duljević“ – Tradicionalni iftar
Hotel Bosna
„Duljević“ – Hotel Bosna